OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Tin tức CPI tối qua xấu cho USD, tuy nhiên USD đã có nhịp tăng khá mạnh mẽ vào thời điểm sau tin
Hôm nay khả năng USD sẽ giảm lại điểm tăng hôm qua
Khuyến nghị sell
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Thành công chiến lược chạm TP1: +25pips, TP2: +50pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.