URIFX

USDCAD: Có thể sell ngăn

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Phân tích này ủng hộ cả 2 hướng Bull và Bear. Tuy nhiên, cơ hội trong vùng quyết định là sell ngắn, R:R ít nhất 1:1