OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
UCAD đang hình thành sóng tăng trở lai,đầu tuần UCAD giảm điều chỉnh theo DXY ,chúng ta canh hồi tại trend mua lên tại đây
Gía về 1.28 có dấu hiệu đảo chiều Bán ae nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.