Naked_Traderr

USDCAD: Buy Limit tại vùng Cầu mạnh D1

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Phương pháp giao dịch: Cung Cầu Limited

Phương pháp luận: Tìm kiếm lợi nhuận từ sự phản ứng giá tại vùng Cung Cầu mạnh (Khung H4 trở lên)

Keyword: Quan trọng là xác định đúng vùng cung cầu mạnh (Để giảm thiểu rủi ro SL)

KHÔNG QUAN TÂM thị trường sẽ đi về đâu xa xôi,

Chỉ cần thị trường phản ứng giá ....

tại cùng Cầu mạnh này

là có khả năng TAKE PROFIT rồi :))

Nếu Khớp Limit và chạy đến R2 thì dịch SL về Entry,

Và để thị trường quyết định phần còn lại.....
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.