FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
FX:USDCAD

USDCAD giảm dài quá, mai tìm cơ hội buy lên, tiếp tục chờ đợi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.