ptsonpt

chikou và mây nhọn mây bằng

Đào tạo
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
bự dùng các mốc ICHMOKU là các mốc SR, để kết hợp với các nút giao mây và lõm mây dự đoán các cú hồi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.