DatTong

USDCAD, Xu hướng chính !

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Phân tích USDCAD
W1:
D1:
H4:
Bình luận:
Strategy sell USDCAD
Bình luận:
move stoploss to entry !
Bình luận:
Bình luận:
Profit >120pip. The price breakout support.
Move stoploss to 1.3170
Bình luận:
Bình luận:
take profit 1/2: 130pip.
Bình luận:
USDCAD is pullback 40pip, move to 1.3130. Waiting signal !
Đã hủy lệnh:
No signal !
Bình luận:
Great USDCAD!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.