DatTong

USDCAD, Xu hướng chính !

Giá lên
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Phân tích USDCAD
W1:
D1:
H4:
Bình luận: Strategy sell USDCAD
Bình luận: move stoploss to entry !
Bình luận:
Bình luận: Profit >120pip. The price breakout support.
Move stoploss to 1.3170
Bình luận:
Bình luận: take profit 1/2: 130pip.
Bình luận: USDCAD is pullback 40pip, move to 1.3130. Waiting signal !
Đã hủy lệnh: No signal !
Bình luận: Great USDCAD!