NguyenThang33

USDCAD - theo xu hướng

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Cứ thuận theo lẽ tự nhiên. Trendline đã vẽ rồi thì cứ thế tuân theo thôi ae nhở!!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.