traderthang72020

BUy UCad 30/07/2021

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
DZ H4 tại DZ cũ của H4. DZ H1 đẹp. Entry bằng zone này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.