Jayce_Pham

Theo giõi UC trong tuần này

Jayce_Pham Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Ở khung thời gian 1h - 4h : Giá mopping tạo đà tăng & Break trend giảm trung hạn
Trong ngắn hạn 15h. Đà tăng đang rất dốc và yếu ở MMT --> Kỳ vọng đà phục hồi và tích lũy ngắn để tăng trở lại.
Nếu hồi quá sâu -> Lực tăng quá yếu --> Bỏ kịch bản BUY
Bình luận:
Theo giõi tiếp các diễn biến giá tại khu vực 1.25xxx
Bình luận:
+15pips
Bình luận:
Hoàn thành sóng 2 ! Chốt ngắn 45 pips

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.