OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
các bạn xem video biết rõ thêm chi tiết
vàng đã có phiên điều chỉnh hơn 60 điểm
bitcoin đã kéo hơn 3000 pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.