DubaiSC

USDCAD chờ đợi cơ hội sell xuống.

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD giá cuối cùng là $1.330608. Trong ngắn hạn USDCAD đã tăng tốc thấp hơn. Trong dài hạn USDCAD đã tăng tốc thấp hơn. Trong 19 ngày qua, giá USDCAD tăng 10 ngày và giảm 9 ngày. Cứ mỗi ngày tăng giá thì có 0,9 ngày giảm giá. Lợi nhuận trung bình vào những ngày giá tăng là 0,121% Lợi nhuận trung bình vào những ngày giá giảm là -0,2404% Trong 19 ngày qua, giá đã giảm -0,96%. Trong 19 ngày qua, lợi nhuận trung bình mỗi ngày là -0,0505%. Với xu hướng ngắn hạn là mạnh hơn trong cả hai xu hướng, chúng tôi đề xuất một ý tưởng giao dịch ngắn hạn với thời gian qua đêm.

USDCAD xu hướng dài hạn vẫn là giảm. Tuy nhiên hiện tại trên biểu đồ h1 giá đang trong giai đoạn điều chỉnh. Với cặp tiền này các trader có thể chờ sell xuống khi giá hồi về vùng kháng cự 1.3410, SL: 1.3450, TP: 1.3300
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.