VnRebates

USDCAD - PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Giá lên
VnRebates Pro Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- Cấu trúc: W1 cấu trúc tăng có Low và HL, D1 cấu trúc tăng với Low và HL, tạo sức ép tăng lên kháng cự 1.29. H4 đã breakout khỏi trend giảm, hợp lưu tăng cùng D1 và W1.

- Momentum/động lượng: Sóng giảm hồi về trendline trên D1 tại HL có khối lượng giảm dần tính từ đỉnh cho thấy lực bên bán đã yếu bớt.

- Tín hiệu: Nến breakout với vol cao và theo sau là một nến xanh cho thấy breakout đáng tin cậy. (Xem lý thuyết)

» Entry với mục tiêu TP2 tại kháng cự 1.29 và TP cuối tại 1.30. Kì vọng TP1 hoà entry trước số liệu việc làm của cả USD và CAD vào tối mai.
Bình luận:
Giá quay về retest trendine giảm của cấu trúc H4. Nếu beak key level 1.269-1.266 sẽ huỷ quan điểm mua.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.