OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Tiếp tục mua lên USDCAD với dừng lỗ dưới điểm swing low hiện tại (1.2662).
Mục tiêu tăng giá gần nhất nằm tại 1.2938
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.