DatTong

USDCAD Forecast next week

Giá lên
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
My view USDCAD
W1:
- Structure: Downtrend
- Tendency: upward and breakout trendline
- Candle: Bullish
--> Buy

D1:
- Structure: Uptrend
- Prior tendency: Strong downward
- However: The price given prior strong bullish .

H4:
- Prior tendency; Downward, weakning
- Minor double bottom
- Test trendline H4--> given signal up !


Bình luận:
Bình luận: Move stoploss to entry !
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: Profit >140pip. Close 1/2 volume.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.