dinhchien

USDCAD - giảm tại vùng sóng H4 (sóng đối xứng - kế thừa elliot)

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Hiện tại USDCAD tăng về vùng sóng 4 giờ.
Bán ngay hoặc chờ đúng 100% fibo

Cảm ơn đã xem

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.