KTrader46

SELL UCAD SCALP

Giá xuống
KTrader46 Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
* Xu hướng: Thuận xu hướng lớn
* Entry: Chạm đường kháng cự EMA 200 M5
* SL: KL trend giảm M15, R2
* TP:
1: Thoái lui của xu hướng tăng > dời SL về entry, chốt 1 nửa
2. Đáy cũ
3. Fibo Extension
Bình luận: KẾT QUẢ: LOSS
KINH NGHIỆM: Chú ý theo dõi xu hướng DXY để vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.