OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
My view USDCAD
W1:
- Tendency: upward
- The price broken trendline .
- Candle: Double bearish outside !
-->Wating pullback, test trendline.
--> Given signal--> BUY
D1:
- Structure: Uptrend
- Tendency: The price tesed resistance Daily
-->Downward ( present)
--> Waiting test support--> BUY
( Continuous trend)
H4:
- The price is testing support
--> Waiting breakout-->Sell
Bình luận: Strategy sell USDCAD
Bình luận: move stoploss to entry !
Bình luận:
Bình luận: Profit >120pip. The price breakout support.
Move stoploss to 1.3170
Bình luận: H4:
- The price broken support.
- Below support
- Move to trendline
Bình luận: take profit 1/2: 130pip.
Bình luận: USDCAD is pullback 40pip, move to 1.3130. Waiting signal !
Bình luận: No signal !
Bình luận: Great USDCAD!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.