FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Chúng ta đang có đồng USD mạnh vào thời điểm hiện tại cũng cho thấy động lực ở các cặp khác! Cad đang suy yếu. Chúng ta có thể thấy rõ một cửa bật lên để tạo ra một mức cao mới. Hãy xem liệu chúng ta có thể đạt được Mục tiêu không!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.