URIFX

USDCAD: bán correction

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Trong hình mẫu này chúng ta thấy 2 wedge
Sau wedge màu đỏ, là wedge màu xanh đi lên và giá bị reject rất mạnh. Price hồi phục dần với 4 ngày sau đó với range không quá rộng và volume thấp.

Kỳ vọng: Giá hồi hoặc Wave impulse tiếp theo.
Bình luận: Bán tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.