Cafeforex123

Sell USDCAD (H4)

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Với USDCAD các bạn có thể sell stop bên dưới cây pinbar + inside bar H4
Hoặc sell limit 50% cây nến búa trước
Sl trên cây mother bar; TP như hình