DatTong

USDCAD, Bán lướt !

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD , Bán lướt !
Giao dịch đang hoạt động:
sell 1.3195, sl 25pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.