kienneik87

Một đợt tăng ấn tượng của USD CAD

Giá lên
kienneik87 Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Kỳ vọng 1 đợt tăng giá mạnh mẽ của cặp USD CAD.
Trên khung 1H có thể giá sẽ còn 1 sóng giảm( cũng có thể tăng luôn) dù vào luôn từ vùng giá này thì vẫn có RR đẹp.
Bình luận:

Trong Tf 1h, giá đã hoàn thành 1 sóng correction với dạng zz đang được đánh nhãn là a. Sóng này thoái lui khá nông so với sóng tăng trước đó, nên có thể phù hợp với kb giá đang đi sóng b cũng với dạng zz trong sóng correction để từ đó còn 1 sóng giảm c.
Bình luận:
Tf 1h. Có vẻ giá đang chạy đúng như phân tích. Sóng c có thể sẽ thoái lui khá sâu.
Sl tại vùng đỉnh hiện tại.
TP1: vùng giá đáy sóng a ~1.329xx
Tp2: 1.325xx
Bình luận:
Sóng c đã chạy gần về mức TP. Có thể chốt lời một phần đồng thời hạ SL xuống vùng 2 đỉnh vừa hình thành có thể quan sát trên tf1h ~ 1.3302
Bình luận:
Bằng việc giá tăng mạnh vào ngày 2/10 và phá vỡ vùng giá cản của đỉnh được đánh nhãn i) trước đó nên mình đã hơi vội vàng kết luận giá đã hoàn thiện sóng ii) để vào sóng iii) trong sóng 3, và trong sóng 3) tức sẽ bắt đầu 1 chu kỳ tăng rất mạnh.
Bằng diễn biến thực tế của giá, giảm và phá vùng giá bắt đầu của sóng tăng vào ngày 2/10 cho thấy sóng ii) chưa kết thúc. Thêm vào đó, kịch bản sóng 2 chưa kết thúc và nó có thể diễn biến dạng zz cũng hoàn toàn có thể.
Kết luận: Kịch bản chính UCAD tăng mạnh chưa chắc chắn nên sẽ bỏ qua kịch bản này. Và sẽ cần theo dõi thêm diễn biến để tìm chiến lược giao dịch khác với cặp này.
Ngoài ra, chiến lược giao dịch theo sóng c như trước đó đã có lợi nhuận ngoài kỳ vọng. Cá nhân mình đã cover toàn bộ lệnh short.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.