FOREXCOM:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Giá lên p1 1,46226 giảm xuống cắt EMA13, có khả năng đổi chiều giảm.

Bình luận