trantancdt

Thử vẽ đường trend

OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Xuất theo dõi có đúng không