startryu

Usdcad- nhìn thấy VDV là nhìn thấy cơ hội

startryu Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Chúng ta có gì ở hiện tại khung h4 :
T1 : chúng ta có 1 xu hướng tăng , và vùng đáy key level h4 đã break out
T2 : chúng ta có sự hình thành mô hình VDV để giao dịch Bán
T3 : giá đang hồi về vùng đáy cũ
T4 : vùng đáy cũ trùng với fibo 0.5
T5 : tỷ lệ RR đạt 1/4

1 cơ hội bán khá tốt
Entry : 1.26369
SL : 1.27015
TP về vùng Đáy cũ khung D : 1.23225

Cách chúng ta có lợi nhuận ko phải bằng phân tích nhận định, chúng ta chiến thắng bằng sự quản lý rủi ro tốt
Tôi lun cập nhật quản lý lệnh theo từng giai đoạn. Các bạn theo dõi nhé
Bình luận:
đã entry tầm giá 1.26472
SL : 1.26562
Tp: 324 pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.