AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH USDCAD H1 - 15:21 (GMT+7) 06-11-2018

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
NHẬN ĐỊNH 1:
- Nếu đóng cửa nằm trên 1.31180.
- Đây là tín hiệu xác nhận sóng 3 của Mô Hình Flat 3-3-5.
Kỳ Vọng Giá Lên!
...
NHẬN ĐỊNH 2:
- Nếu đóng cửa nằm dưới 1.31000.
- Đây là tín hiệu xác nhận Mô Hình Sóng ZigZag 3-3-3.
- Chờ đợi đợt Sóng Chủ vào đợt sóng 3.
- Kỳ Vọng Giá Xuống!
Giao dịch đang hoạt động: Dịch Stoploss về Entry