AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH USDCAD H1 - 15:21 (GMT+7) 06-11-2018

AZINVEX_SIGNAL Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
NHẬN ĐỊNH 1:
- Nếu đóng cửa nằm trên 1.31180.
- Đây là tín hiệu xác nhận sóng 3 của Mô Hình Flat 3-3-5.
Kỳ Vọng Giá Lên!
...
NHẬN ĐỊNH 2:
- Nếu đóng cửa nằm dưới 1.31000.
- Đây là tín hiệu xác nhận Mô Hình Sóng ZigZag 3-3-3.
- Chờ đợi đợt Sóng Chủ vào đợt sóng 3.
- Kỳ Vọng Giá Xuống!
Giao dịch đang hoạt động:
Dịch Stoploss về Entry
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.