quachviet

chúng ta chờ 1 tín hiệu bán ra USDCAD

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
24 lượt xem
0
đang nằm trên một xu hướng giảm đây thời điểm rất đẹp để bán ra hay chờ tin hiệu đến vùng giá tri bll