UnknownUnicorn28720704

Chúc mừng những ai đã nghe mình

Đào tạo
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Tín hiệu mình đã cho short từ ngày 8/10. Chúc mừng những bạn đã nghe mình.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.