Jayce1006

[USDCAD][Tháng 7] Chờ tín hiệu PA và SELL dài hạn

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Check list
----------------(Trend) --------------------------
Giảm
--------------(Impulse power )-----------------
**Price Action ( PAG + PAX) : NULL
**VPA G: Vol lớn
**High-Low (DD): Vol lớn có thể biến động đổi trend
--------------(Entry Sgin) -----------------------
**Sgin PA G: CHờ cho Target tháng 7
**VPA S: Tăng vol
**Support/Resistant : Đỉnh
--------------(Stop Sign) -----------------------
**Resistant : Key tăng
**VPA G+X : Doing Seeking.
=========== Conclusion ========
Chờ hồi về vùng giá an toàn và Sell dài
============================
---------------------------------------------------
4h -- Concentration on the Impulse power.
HL will be continous if no sign of power decrement.

Kết bạn tại trao đổi : fbcom/Phamson010

Bình luận

SÓng đi tốt
Phản hồi