FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Sau một đợt giảm mạnh của USDCAD thì có thể có nhịp hồi, tốt nhất chúng ta nên quan sát thêm hành động giá và không giao dịch cặp này nữa vì giá đã đi quá xa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.