TungDollarBillionaire

usd/cad chờ setup 123 tăng rồi buy

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
usd/cad chờ setup 123 tăng rồi buy, tp là 2 mức như trong hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.