Nghiem_Bui

[ USD/CAD – Mô hình Victory ]

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Xét trên H4
• Hiện tại USDCAD đang được hỗ trợ mạnh vùng 1325 bởi sự hội tụ của các đường middle của BB, đường MA9, đường MA100
• Xu hướng hiện tại: Xu hướng sideway quanh 1325 và đang có những tín hiệu tốt từ các chỉ báo kĩ thuật khác
• MACD: MACD báo tín hiệu hội tụ dương trên mức 0 với đường signal
• RSI: Hướng lên, trên mức 50 và chưa đến mức quá mua 70
• BB: Thu hẹp dần báo hiệu xu hướng sideway hiện tại sắp kết thúc.
Xét trên H1
• Biên sideway 1325-1327
• Dải BB thu hẹp dần
• Các chỉ báo kĩ thuật khác như MACD tín hiệu hội tụ dương, RSI hướng lên và tạo 2 đáy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.