tradafx

Cài đặt thiết lập Buy Stop với cặp tiền USDCAD

Giá lên
tradafx Premium Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Khung thời gian 1 giờ
Giá di chuyển trong kênh giá tăng
Xu hướng giảm đã bị dừng lại cho giá đã phá vỡ Key level
Xuất hiện mô hình hai đáy
Chờ đợi giá tạo đỉnh mới xác nhận xu hướng tăng.
-------------------------------------------------------------------------
Thiết lập lệnh Buy Stop:
Buy Limit: 1.25404
Stop Loss: 1.26445
Take Profit: 1.24883
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.
Đã hủy lệnh:
Hủy lệnh chờ mua - mô hình thay đổi

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.