FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Canh Sell vùng Hỗ trợ cuối cùng đỡ giá bị phá vỡ.
Khung W Giảm, khung D giảm. Canh sell H1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.