AnhH

USDCAD- Mua

Giá lên
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD hình thành mô hình Bullish Cypher ở khung H4, đồng thời chạm Uptrend và được hỗ trợ EMA 25 (D1) .
Entry 1.266-67. SL 1.265xx. Good luck!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đã chạm TP, tạm thời đóng lệnh sang tuần trade tiếp.

Bình luận

Wow!
Phản hồi