AnhH

USDCAD- Mua

Giá lên
AnhH Pro Updated   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
USDCAD hình thành mô hình Bullish Cypher ở khung H4, đồng thời chạm Uptrend và được hỗ trợ EMA 25 (D1) .
Entry 1.266-67. SL 1.265xx. Good luck!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đã chạm TP, tạm thời đóng lệnh sang tuần trade tiếp.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.