URIFX

@USDCAD #Bán cả thế giới

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Bán khi giá hồi về, chốt lời để risk-free và enjoy....
Giao dịch đang hoạt động:
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.