Tungdang_

USD/CAD biểu đồ D1. Lợi nhuận dự đoán 400pip

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Giá đang chạm kênh giá trên của đường xu hướng tăng và gặp cản tại vị trí fibo extension 127.2 từ đáy với đỉnh gần nhất.