Sinvestvn

BUY USDCAD

Giá lên
Sinvestvn Cập nhật   
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Quan sát tín hiệu break out nêm giảm => BUY
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
USDCAD chạm mục tiêu.
Diễn biến tiếp theo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.