thichtuong

USDCAD xu hướng tiếp tục giảm

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Chúng ta chờ đợi sự phá vỡ hoàn toàn và retest về vùng key m15 chờ phản ứng để canh SELL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.