DatTong

USDCAD, View trend daily!

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
D1:
- Trend: Uptrend và phá vỡ trendline tuần.
- Giá ở trên mức hỗ trợ ngày và tuần
- Xu hướng hiện tại: hồi lại phức tạp, và test hỗ trợ và trendline ngày
--> Chờ tín hiệu--> MUA
Bình luận:
Forecast USDCAD, H4
Bình luận:
Bình luận:
update !
Bình luận:
Move stoploss to entry !
Bình luận:
Great !
Bình luận:
TP 1 : >100pip
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Buy limit 1.3090 !
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.