SharkteamPower

VÙNG BUY TIỀM NĂNG USDCAD

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Trên khung H1 UCAD đã phá vỡ cấu trúc giảm ngắn hạn chúng ta canh BUY tại cùng SDZ tiềm năng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.