OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
_Canh Long UC tại hỗ trợ,ai cẩn thận thì có thể chờ cây nến xác nhận tăng giá của phe mua thì tham gia

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.