Marker_2019

30/11/2020: USDCAD

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Xu hường: Giảm
Vào lệnh tại vùng kháng cự tạo ra đỉnh gần nhất trong đà giảm hiện tại
Đã hủy lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.