UnknownUnicorn13919634

Phân tích USDCAD ngày 01/02/2021

FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- UCAD:
Buy vùng 1.276 ( Nếu có tín hiệu đảo chiều)
TP: 1.280
Sl: 1.272

CHÚC CÁC BẠN 1 NGÀY GIAO DỊCH THUẬN LỢI
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.