SinvestFX

Canh SELL USDCAD khi giá retest trendline

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Canh SELL USDCAD khi giá retest vùng trendline vừa phá.
Mục tiêu giá về vùng đáy 1.3138.
Bình luận: USDCAD đang tăng điều chỉnh.
Giao dịch đang hoạt động: Với lực xuống cực mạnh, có thể USDCAD không điều chỉnh lên tới Fibo 50. Sell tại Fibo 38.2 một nửa volume.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Về chiến lược, USDCAD đã đạt TP. Tuy nhiên trên thực tế, với lực giảm mạnh mẽ (cho dù giá đang ở vùng hỗ trợ), ae có thể tiếp tục giữ lệnh Sell.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.