Forex9999

USDCAD đã tạo đáy. Canh Buy

OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
-UCAD H1 đã tạo sóng hồi đi xuống. AE canh buy biên độ 100 pip
-UCAD đã chạm vùng giá cản cứng quanh Fibo 50
-CHiến lược : Buy USDCAD . SL cứng 1.31400 ; TP 1.32600. Điểm vào tuỳ AE canh nến, lực nến và phiên nhé !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.