dinhchien

USDCAD - giảm tại vùng sóng 4H

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Chờ xác nhận tại điểm đảo chiều Reversal signal
3 mục tiêu xác định bằng sóng Elliot .
Like, comment, follow mình. Cảm ơn đã xem.
Đóng lệnh: dừng lỗ: lỗ 52.5 bibs
Giao dịch đang hoạt động: Bán tiếp ở vùng sóng Daily (sóng IV)
Bình luận:
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.