dinhchien

USDCAD - giảm tại vùng sóng 4H

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Chờ xác nhận tại điểm đảo chiều Reversal signal
3 mục tiêu xác định bằng sóng Elliot .
Like, comment, follow mình. Cảm ơn đã xem.
Đóng lệnh: dừng lỗ: lỗ 52.5 bibs
Giao dịch đang hoạt động: Bán tiếp ở vùng sóng Daily (sóng IV)
Bình luận:
Bình luận:

Bình luận