smallturtle

Chờ mua ngắn hạn USD/CAD

Giá lên
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
26 lượt xem
0
- H4: Cấu trúc tăng
- H1: Cấu trúc tăng
=> Chiến thuật Follow trend, chờ mua tại Keylevel của H1