Marker_2019

21/12/2020: USDCAD

Giá xuống
OANDA:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Xu hướng hiện tại: Xu hướng giảm rất rõ ràng
Kỳ vọng giá sẽ quay về vùng fibo 61.8
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.